นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการ สพป.กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 
       เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 
 
 
     
     
     
     
     
 
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
e-mail :
bkkpri1001@obecmail.obec.go.th