งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ รายละเอียดที่นี่


เวทีวิชาการ ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โดย นายกมล  รอดคล้าย  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธีเปิด
ดูภาพข่าว


รายละเอียดกิจกรรม ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best ๒๕๕๗


                                                                                                
                  ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
                                              ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑
                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเเทพมหานคร
                                             presentation
                                             Story Telling 
                                             กาพย์ยานี ๑๑
                                             การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
                                             คณิตคิดเร็ว
                                             เครื่องร่อนกระดาษพับ
                                             ปั้นดินน้ำมัน (ปฐมวัย)
                                             ภาพยนตร์สั้น
                                             ลูกทุ่งชาย
                                             ลูกทุ่งหญิง
                                                                          วาดภาพระบายสี (เรียนร่วม)
                                                                          หนังสือเล่มเล็ก


                                                                 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร               
                                  เรื่อง  การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                                                                                                 รายละเอียดที่นี่


                                            ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                          เรื่อง การรับสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                 ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 

                               ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
           เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
                                      มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)
                                                                                          
   รายละเอียดที่นี่


                                                                        ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                                                เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม Best of the best Practices
                                                                                                    ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                                                                                                         รายละเอียดที่นี่


                                           ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                                     เรื่อง  ประกาศผลการจัดแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                                               และผลการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
รางวัลพระราชทาน
รางวัลพระราชทานชมเชย


                                            ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

                        ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ
                        ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
                        ผลการคัดสรรรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" ประจำปี ๒๕๕๗


                                          ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                                   เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
                                                    เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
                                                                     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                                                                                                            
รายละเอียด...ที่นี่    


ตารางการนิเทศโรงเรียน สพป.กทม.
รายละเอียด...ที่นี่


                                                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                                                         จะนำ e-office ระบบใหม่มาใช้ในการ รับ-ส่ง หนังราชการทดแทนระบบเดิม
                                                                       โดยจะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
                                                                                      
คู่มือการใช้งาน e-office ระบบใหม่


ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๗
รายละเอียดที่นี่


 ดาวโหลดตัวอย่าง  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 


วิชาหน้าที่พลเมือง  ดาวโหลด
วิชาประวัติศาสตร์ ดาวโหลด

นักเรียนสังกัด สพฐ.อายุ 17-18 ปี ทะเบียนบ้านต่างจังหวัด 1 2 3 4 5 6 7

หนังสือนำส่งโรงเรียนพระราชทาน...ดาวโหลดที่นี่
แบบประเมินนักเรียนพระราชทาน...ดาวโหลดที่นี่่
แบประเมินสถานศึกษาก่อนประถมศึกษา...ดาวโหลดที่นี่
แบบประเมินสถานศึกษาประถมและมัธยม๓(๔)...ดาวโหลดที่นี่
แบบประเมินสถานศึกษาประถมและมัธยม(๕)...ดาวโหลดที่นี่

แนวปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ดาวโหลดที่นี่

คู่มือวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ดาวโหลดที่นี่

คู่มือวัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ดาวโหลดที่นี่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
"องค์กรแห่งความเป็นเลิศ" Excellent organization
(อ่านต่อที่นี่)
    ดาวโหลดที่นี่                            
                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
                                          ประสบอุบัติเหตุ

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว
                                          นักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์บูชาวัตถุมงคล
                                          เหรียญหลวงพ่อทองสุข

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงิน
                                          ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

                
                              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์การชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีครั้งที่ ๓ ของ
                                    สโมสรลูกเสือกรุงเทพในพระอุปถัมภ์

                              ด่วนที่สุด สำนักงานเขตนพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ
                                   อุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิ เฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๓

                              ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
                                    (ส.นบส.) รุ่นที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

                              สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
                                   บุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

                              สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญส่งครูและบุคลากรทางการลูกเสือ
                                   เข้ารับการฝึกอบรม

                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบ
                                           เพื่อเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการสอบระดับชาติ (NT) และการประเมิน
                                           คุณภาพนักเรียนนานาชาติ (PISA)

                               คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                            ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
                                           ชำนาญการพิเศษ

                             สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีกองลูกเสือ
                                          เนตรนารี ทุกประเภทที่มีในสถานศึกษา ร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ 
                                          ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัดทั้งรัฐบาลและเอกชน

                    
                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชน
                                          ดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

 
                                     ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม
                                          หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

 
                                     กระทรวงวัฒธรรมจัดงานนิทรรศการหุ่นโลกกรุงเทพ "Harmony World Puppet Carnival In Bangkok
                                         Thailand 2014"

 
                                     ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง แจ้งสรุปรายชื่อและกิจกรรมที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก
                                          และประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ปี ๒๕๕๗ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

 
                                     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้การนำท่าการออกกำลังกายไปใช้เพื่อการบูรณาการ
                                         การดำเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

 
                                     ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง
                                         ให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สำนักงาน
                                         คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
                                     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประกาศกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
                                     ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิญชวนการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง
                                         "การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘"

 
                                     ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ
                                         "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี ๒๕๕๘ (ปีที่ ๔)

 
                                     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการ เรื่อง "ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์
                                         และวัฒนธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๔

 
                                     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ทุนยุวพัฒน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
                                     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
                                         ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                          พ.ศ.๒๕๔๖

 
                                     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ประชาสัมพันธ์ "โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย"
                                          บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

 
                                     ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
                                         ช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง ปี ๒๕๕๗

 
                                     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งสำเนาสรุปผลการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
                                           กระทรวงศึกษาธิการ และแนวนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์การประกวด/แข่งขัน
                                           งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                                     กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัดร่วมงานมหกรรม
                                           "กบข.กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๗"

                                     กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงาน "กิจกรรมเดิน - วิ่ง รณรงค์ Smart Spending...
                                           Smart Saving"

                                     โรงเรียนบ้านหันคา จ.ราชบุรี ขอเชิญร่วมโครงการ "บ้านคาวิทยาจัดกีฬาคืนความสุขสู่ชุมชน"
                                     ด่วนที่สุด สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและ
                                           ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาไทยเพื่ออนาคต(CTEF 2014) 

                                     กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมเข้าพรรษาส่งสมุดลงนามปฏิญาณตนเข้าพรรษา
                                           งดสุรา ยาสูบ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี ๒๕๕๗

                                     ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                                           ขอเชิญร่วมอบรม การสอนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง การสอนการอ่านกับกระบวนการคิด
                                           (Reading Literacy and PISA) และการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                                     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมโครงการสงบนิ่งร่วมจิตต์อธิษฐานและอ่านสาร
                                           สันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๗
กิจกรรม สพป.กทม.


  นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
วิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โดยมี นายปัญญา แก้วกียูร ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
  นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗...ดูภาพกิจกรรมที่่นี่
  นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ร่วมประชุมรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
  นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตนพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
  นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
  นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานพิธีเปิดค่ายชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาวกาชาด และเยี่ยมค่าย จำนวน ๑๒ ค่าย
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗...ดูภาพกิจกรรมที่นี่      
 .8  นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ สพป.กทม. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบ
สัปดาห์ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
   นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยสื่อดิจิตอล ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ชมภาพกิจกรรม
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ชั้น ๑ อาคาร
ศิริราช ๑๐๐ ปี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
ดร.เทิดชาติ ชัยพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๔ นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงิน ศึกษาดูงานด้านการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ให้การต้อนรับ
...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองและแผนการปฏิบัติราชการ
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นายเดช วรเจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธาน
เปิดพิธีชุมนุมรอบกองไฟ การอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือ
ชั่วคราว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อคืนวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗...
ดูภาพกิจกรรมที่    
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง
ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
เขตสายไหม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
        
นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบคอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ตามโครงการ "ไทยซัมซุง ประกันชีวิต...
เพื่อน้องได้เรียน" เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ร่วมจัดนิทรรศการและ
โล่เกียรติยศ รางวัลสุดยอดการดำเนินงานอาหารกลางวัน ในมหกรรม
อาหารกลางวัน "สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี Healthy School" เมื่อวันที่ ๒๕
กันยายน ๒๕๕๗ ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ โดยมี นายชัยยศ
อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีดังกล่าง...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ร่วมงาน "การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" เมื่อวันที่ ๒๓
กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ในการนี้
นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
ในพิธีเปิดและเสวนาวิชาการ "ทิศทางการจัดการศึกษาพิเศษไทยก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน...ดูภาพกิจกรรม    ๒  
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง Best of the Best Practices
1. ภาพกิจกรรมการประชุม
2. พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง Best of the Best Practices
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นายปัญญา แก้วกียูร ประธานคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
จ.ชลบุรี...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
จัดอบรมปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดยมี
นายวิมาร กะริอุณะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ให้ความรู้ตลอดการอบรม
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
(๑)  (๒)
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา
๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
คุุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เมื่อบ่ายวันที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ
กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ เมื่อเช้าวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี "เททองหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสิน" สำเพ็ง ๒ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน
๒๕๕๗ โดยมี นางลัดดา กำมะหยี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี และ นายทนงศักดิ์
มโนธรรมรักษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมนนทรีให้การต้อนรับ
...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมคัดเลือกนักเรียน/สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันืี่ ๘
กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมสัมมนา ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และมี ดร.นิสัย แก้วแสนไชย เป็นวิทยากรให้ความรู้
ตลอดการอบรม เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพหานคร เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
ชมรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จัดงาน "มุทิตาคารวะ ๕๗" จำลา-อาลัย-ตัวไป-ใจอยู่ เมื่อวันที่ ๔
กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดชนะสงคราม โดยมี คุณหญิงกษมา
วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ทั้งสิ้นจำนวน ๗๗ คน และ นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้
ดูภาพกิจกรรมที่นี่...
๑. พิธีมอบเกียรติคุณบัตร
๒. พิธีมอบโล่เกียรติคุณบัตร
๓. เก็บตก มุทิตาคารวะ (๑)
๔. เก็บตก มุทิตาคารวะ (๒)
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมตอบคำถามในรายการถ่ายทอดสดนโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒
กันยายน ๒๕๕๗ ณ สถานีโทรทัศน์ Modern Nine TV เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงในการดำเนินการพัฒนา
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมาหนคร ให้กับตัวแทน
กลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานฯ เมื่อบ่ายวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓
อาคารคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
จัดประชุม แนวทางการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายบ้านเรียนและการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว เมื่อเช้าวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารคุรุสัมมนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุม...ดูภาพกิจกรรมที่นี่
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการรายงานผลโครงการในรูปแบบการวิจัย
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม
และบรรยายให้ความรู้ตลอดการอบรม...ดูภาพกิจกรรม
นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ติดตามตรวจเยี่ยม
การดำเนินงานการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดนาคปรก สพป.กทม. เมื่อวันที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายสุรชัย ทองทวี รอง ผอ.สพป.กทม. น.ส.กรชนก
เนตรโอภารักษ์ ผอ.ร.ร.วัดนาคปรก คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม
การตรวจราชการและติดตามผลของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี
นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
การประชุม...ดูภาพกิจกรรม
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มูลนิธิขงจื่อกรุงเทพ
แห่งประเทศไทย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดมหกรรมเวทีวิชาการ
ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best ๒๕๕๗ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๔.๐๐ น. พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานครู และนักเรียน ภายในงาน...
ดูภาพภาพกิจกรรม                       ๑๐   ๑๑  

อ่านทั้งหมด


หนังสือราชการ สพป.กทม.


เรื่อง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดที่นี่ (8 พ.ค. 57)

 เรื่อง การรับเอกสารการจัดทำเงินเดือนประจำเดือนเมษายน 2557...รายละเอียดที่นี่
(ขอให้เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนมารับเอกสารการจัดทำเงินเดือนตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 57
และจัดส่งภายในวันที่ 21 เม.ย. 57)

เรื่อง การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)...รายละเอียดที่นี่
(9 เม.ย. 57)

เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557...รายละเอียดที่นี่
(9 เม.ย. 57)

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "The Mall Kids Fair 2014"...รายละเอียดที่นี่
(3 เม.ย. 57)

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี...รายละเอียดที่นี่
(3 เม.ย. 57)

เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2557 (โรงเรียนในฝัน 24 โรงเรียน)...รายละเอียดที่นี่
(2 เม.ย. 57)

เรื่อง การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย...รายละเอียดที่นี่
(31 มี.ค. 57)

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (17 ม.ค. 57)

หนังสือแจ้งสถานศึกษาสังกัดอื่น


เรื่อง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดที่นี่ (8 พ.ค. 57)

เรื่อง แจ้งรายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัล (3 ม.ค. 57)

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา
2556 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(11 ธ.ค. 56)

เรื่อง ขอส่งสำเนาบัญชีรายชื่อบุคลากรภายนอกเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และศึกษาดูงานโครงการพัฒนา
ดำเนินงานป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
(13 พ.ย. 56)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สมิทธิพงษ์, บูรณะศึกษา, อุดมศึกษา, กันตะบุตร, จิตรลดา, สมาคมสตรีไทย, โสมาภาพัฒนา,
ปราโมชวิทยารามอินทรา, ภูมิสมิทธิ์, แย้มสะอาด และอัสสัมชัญธนบุรี

เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโล่และประกาศเกียรติคุณบัตร
จากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
(29 ต.ค. 56)

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(9 ก.ย. 56)
ประกาศเรื่องการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระเบียบว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. 2555

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา2556
ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(21 ส.ค. 56)
แบบประเมินนักเรียน
แบบประเมินสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
แบบประเมินสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา

เรื่อง กำหนดโครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประจำปี 2556
(13 ส.ค. 56)

อ่านทั้งหมด


x

ผลงานวิจัย สพป.กทม.

                             เรื่อง รายงานการประเมินความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น 1
                                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
                             การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อสนับสนุนการนิเทศภายในสำหรับการยกระดับ
                                 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ข่าวจากเว็บไซต์ สพฐ. ข่าวการศึกษา

 

 ข่าวทั่วไป


 
   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
e-mail :
bkkpri1001@obecmail.obec.go.th